Infektionssjukdomar - klinik, diagnostik och terapi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska tillägna sig goda kunskaper om vanliga och kliniskt viktiga infektioner som förekommer i Sverige, kunna tillämpa dessa kunskaper vid analysval och tolkning av analysresultat och föreslå adekvat antimikrobiell terapi.

Målgrupp
Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c2, c3, c4, c5, c6, c7, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1 
Till viss del: STc2, STc3, STc4, STc5, STc6, STc7, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för sjukdomsförlopp och möjliga orsakande agens för nedanstående infektioner: 
  - infektioner i CNS. 
  - infektioner i övre och nedre luftvägar. 
  - infektioner i hjärtats olika vävnader. 
  - infektioner i bukorganen. 
  - infektioner i urogenitalorganen. 
  - hud- och mjukdelsinfektioner. 
  - infektioner i skelett och leder. 
  - infektioner associerade med främmande material. 
  - exantemsjukdomar. 
  - sepsis och septisk chock.
  - sexuellt överförbara sjukdomar. 
  - övriga infektionssjukdomar (bland annat malaria, tuberkulos, parotit, borrelios, tularemi, andra zoonoser).
  - infektioner hos gravida, immunnedsatta och transplanterade.
  - vårdrelaterade infektioner.
 • Välja adekvata analyser för utredning av misstänkt infektionssjukdom.
 • Bedöma analysresultat samt föreslå adekvat antimikrobiell terapi.
 • Tillämpa smittskyddslagen.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: