Infektioner hos immunsupprimerade - Infektionssjukdomar

Syftet är att deltagaren ska tillgodogöra sig grundläggande kunskaper om immunförsvarets uppbyggnad och funktion, förstå de vanligaste typerna av förvärvad immunbrist samt kunna identifiera, diagnostisera och behandla infektioner hos patienter med förvärvade defekter i immunsystemet.

Målgrupp
Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c1, c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8
Till viss del: STc1, STc7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva grunderna för immunförsvarets uppbyggnad och funktion.
  • Redogöra för de vanligaste typerna av förvärvad immunbrist (inklusive läkemedelsorsakade effekter på immunsystemet) och utifrån det bedöma risk för olika typer av infektioner 
  • Identifiera patientens behov av immunologisk utredning samt genomföra denna.
  • Identifiera och värdera symtom och kliniska fynd, välja mikrobiologiska och bilddiagnostiska metoder samt behandla infektioner hos immunsupprimerade patienter  

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: