Infektion och hygien

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren fördjupad kunskap avseende infektioner och hygienrutiner inom neonatologin.

Målgrupp
Neonatologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10
Till viss del: 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a3, c11
Till viss del: a4, a5, a6, b1, b2, b3, c5, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Att tillsammans med obstetriker, utifrån ett infektionsperspektiv, värdera fostrets hälsotillstånd och planera för optimala förlossningsförutsättningar.
  • Identifiera, utreda, diagnostisera och behandla infektionssjukdomar hos nyfödda barn.
  • Värdera, organisera och tillämpa hygienrutiner inom neonatalvården.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: