Infektion och hygien

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren fördjupad kunskap avseende infektioner och hygienrutiner inom neonatologin.

Målgrupp
Neonatologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a3, c11
Till viss del: a4, a5, a6, b1, b2, b3, c5, c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc11
Till viss del: STa7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Att tillsammans med obstetriker, utifrån ett infektionsperspektiv, värdera fostrets hälsotillstånd och planera för optimala förlossningsförutsättningar.
  • Identifiera, utreda, diagnostisera och behandla infektionssjukdomar hos nyfödda barn.
  • Värdera, organisera och tillämpa hygienrutiner inom neonatalvården.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: