Infektion eller inflammatoriska tillstånd

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och tillämpa behandlingsprinciper av infektioner och inflammatoriska tillstånd i urinvägar och manliga genitalia.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c2, c7, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8
Till viss del: STc2, STc7, STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara patofysiologi vid, samt diagnostisera och behandla följande tillstånd av infektion i nedre och övre urinvägarnas: nedre okomplicerad UVI (urinvägsinfektion), recidiverande bakteriell cystit, epididymit och pyelonefrit.
  • Tillämpa utredning och behandling av STI (Sexual Transmitted Infection).
  • Förklara patofysiologi vid, diagnostisera och behandla olika typer av prostatit samt CPPS (Chronic Pelvic Pain Syndrom).
  • Diagnostisera och förklara olika behandlingar av interstitiell cystit samt jämföra med andra diagnoser med liknande symtomatologi, som hypersensibel och strålskadad urinblåsa.
  • Diagnostisera och behanda av scrotala abscesser och Fourniers gangrän.
  • Beskriva kirurgisk sårrevision av Fourniers gangrän.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: