Immunologi och immunbrist

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha god kunskap i immunologi, vilket underlättar förståelsen av antitumoral behandling. Ärftliga immunbristtillstånd och granulocytfunktionsrubbningar är ovanliga men viktiga att känna igen.

Målgrupp
Hematologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c7, c8, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc7, STc8, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för funktionen av de olika delarna av ett normalt immunsystem och hur de samverkar.
  • Redogöra för effekterna på immunsystemet av antitumoral behandling och kunna identifiera, förebygga och behandla komplikationer av sådan behandling.
  • Initiera utredning av och tillsammans med mer erfaren kollega informera om samt lägga upp plan för uppföljning av ärftliga immundefektsyndrom och granulocytfunktionsrubbningar.
  • Redogöra för antitumorala mekanismer vid allogen stamcellstransplantation, fördelar och nackdelar med olika stamcellskällor samt reducerad eller myeloablativ konditionering.
  • Känna igen symtom på akut och kronisk Graft Versus Host, GVH, samt redogöra för bakomliggande mekanismer och strategier för behandling.
  • På basal nivå redogöra för mekanismer och effekter vid mesenkymalcells- och NK-cellsterapi samt tumörvacciner.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: