Immunologi för barn- och ungdomsallergologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha god teoretisk grund i basal immunologi med tyngdpunkt på de allergiska sjukdomarna. ST-läkaren ska ha god kunskap i allergidiagnostik. ST-läkaren ska kunna utföra allergenspecifik immunterapi (ASIT) samt ha kännedom om övrig immunpåverkande behandling.

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10
Till viss del: 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del:
Till viss del: c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva immunsystemets uppbyggnad.
  • Redogöra för immunologiska mekanismer bakom olika allergiska och andra relevanta immunologiska tillstånd.
  • Redogöra för olika cellers betydelse vid allergiska tillstånd samt för mekanismer vid sensibilisering och hur snabb och fördröjd reaktion uppkommer.
  • Praktiskt utföra och tolka resultat av hudtest (skin prick test, SPT) för allergidiagnostik och kunna beskriva så kallat atopy patch test.
  • Beskriva olika laboratoriemetoder för allergidiagnostik.
  • Tolka resultat av de vanligaste laboratoriemetoderna för allergidiagnostik (allergenspecifikt immunglobulin E, IgE, analys av allergena komponenter, basofil allergenstimulering med CD-sens analys av basofila granulocyters känslighet för ett visst allergen, etc.).
  • Identifiera, utreda och diagnostisera immunbrist hos barn.
  • Redogöra för basala immunologiska mekanismer vid olika former av immunterapi.
  • Praktiskt utföra allergenspecifik immunterapi (ASIT).
  • Beskriva nya och kommande immunologiska behandlingsmetoder, inklusive nya biologiska läkemedel.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: