Immunologi för barn- och ungdomsallergologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha god teoretisk grund i basal immunologi med tyngdpunkt på de allergiska sjukdomarna. ST-läkaren ska ha god kunskap i allergidiagnostik. ST-läkaren ska kunna utföra allergenspecifik immunterapi (ASIT) samt ha kännedom om övrig immunpåverkande behandling.

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del:
Till viss del: c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del:
Till viss del: STc5, STc6, STc7, STc8, STc9, STc10, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva immunsystemets uppbyggnad.
  • Redogöra för immunologiska mekanismer bakom olika allergiska och andra relevanta immunologiska tillstånd.
  • Redogöra för olika cellers betydelse vid allergiska tillstånd samt för mekanismer vid sensibilisering och hur snabb och fördröjd reaktion uppkommer.
  • Praktiskt utföra och tolka resultat av hudtest (skin prick test, SPT) för allergidiagnostik och kunna beskriva så kallat atopy patch test.
  • Beskriva olika laboratoriemetoder för allergidiagnostik.
  • Tolka resultat av de vanligaste laboratoriemetoderna för allergidiagnostik (allergenspecifikt immunglobulin E, IgE, analys av allergena komponenter, basofil allergenstimulering med CD-sens analys av basofila granulocyters känslighet för ett visst allergen, etc.).
  • Identifiera, utreda och diagnostisera immunbrist hos barn.
  • Redogöra för basala immunologiska mekanismer vid olika former av immunterapi.
  • Praktiskt utföra allergenspecifik immunterapi (ASIT).
  • Beskriva nya och kommande immunologiska behandlingsmetoder, inklusive nya biologiska läkemedel.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: