Immunologi för allergologer – från barn till vuxen

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha en god teoretisk grund i immunologi, med tyngdpunkt på allergiska sjukdomar. ST-läkaren ska kunna använda sin kunskap i omhändertagandet av patienter.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 7, 8, 9, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c7, c8, c9, c10

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 3, 6, 7, 8, 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: 
Till viss del: c3, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta immunsystemets uppbyggnad och hur immunologiska mekanismer leder till olika allergiska tillstånd.
  • Förklara vad ett allergen är.
  • Redogöra för olika cellers betydelse vid allergiska tillstånd.
  • Redogöra för mekanismer vid sensibilisering och hur en snabb och en fördröjd allergisk reaktion uppkommer.
  • Förklara hur immunsystemet utvecklas från nyfödd till vuxen.
  • Beskriva in vivo-tester och vanligt förekommande laboratorieanalysmetoder.
  • Ordinera in vivo-tester och vanligt förekommande laboratorieanalyser, inklusive komponentdiagnostik, samt tolka resultaten av dessa.
  • Identifiera och initiera utredning av patienter med misstänkt immunbrist, inklusive hereditärt angioödem.
  • Tillämpa allergenspecifikimmunterapi (ASIT) och biologiska läkemedel vid behandling av allergi och immunbrist.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: