Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Immunologi för allergologer – från barn till vuxen

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha en god teoretisk grund i immunologi, med tyngdpunkt på allergiska sjukdomar. ST-läkaren ska kunna använda sin kunskap i omhändertagandet av patienter.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c7, c8, c9, c10

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: 
Till viss del: c3, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: 
Till viss del: STc3, STc5, STc6, STc7, STc8, STc9, STc10, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta immunsystemets uppbyggnad och hur immunologiska mekanismer leder till olika allergiska tillstånd.
  • Förklara vad ett allergen är.
  • Redogöra för olika cellers betydelse vid allergiska tillstånd.
  • Redogöra för mekanismer vid sensibilisering och hur en snabb och en fördröjd allergisk reaktion uppkommer.
  • Förklara hur immunsystemet utvecklas från nyfödd till vuxen.
  • Beskriva in vivo-tester och vanligt förekommande laboratorieanalysmetoder.
  • Ordinera in vivo-tester och vanligt förekommande laboratorieanalyser, inklusive komponentdiagnostik, samt tolka resultaten av dessa.
  • Identifiera och initiera utredning av patienter med misstänkt immunbrist, inklusive hereditärt angioödem.
  • Tillämpa allergenspecifikimmunterapi (ASIT) och biologiska läkemedel vid behandling av allergi och immunbrist.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: