Immunmodulerande behandlingar och terapeutiska afereser

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förstå principer för immunmodulerande behandlingar och terapeutiska afereser.

Målgrupp
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11, c12
Till viss del: c1, c3, c4, c5, c8, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc11, STc12
Till viss del: STc1, STc3, STc4, STc5, STc8, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta behov och effekter av immunmodulerande behandling vid allergisjukdomar.
  • Förklara bakgrunden till och använda tekniker för immunmodulerande och andra terapeutiska afereser.
  • Sammanfatta behov och effekter av immunmodulerande behandling, främst immunglobulinbehandling och transplantation av hematopoetiska stamceller vid immunbristtillstånd.
  • Sammanfatta behov och effekter av immunmodulerande behandlingar och transplantation av hematopoetiska stamceller vid autoimmuna och maligna sjukdomar.
  • Förklara resultat av behandlingarnas inverkan på cellulära och humorala komponenter.
  • Sammanfatta olika mekanismer bakom och indikationer för vaccinationer samt beskriva det svenska rekommenderade vaccinationsprogrammet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: