Immunhistokemiska tekniker och analyser

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för och använda sig av immunhistokemiska analyser i diagnostiken av neoplastiska sjukdomar.

Målgrupp
Klinisk patologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c1, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: STc1, STc4, STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grundläggande immunhistokemiska tekniker och den teoretiska bakgrunden till dessa.
  • Värdera och tolka utfall av immunhistokemiska undersökningar och analyser.
  • Integrera utfall av immunhistokemiska undersökningar och analyser med histopatologiska, cytologiska och molekylärbiologiska metoder för diagnostik, klassifikation och prognostisering av i första hand neoplastiska sjukdomar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: