Immunhematologi för transfusionsmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna välja och använda immunhematologiska utredningar och blodkomponenter.

Målgrupp
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9, 10
Till viss del: 1, 2, 6, 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c10
Till viss del: c1, c2, c6, c7, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta kliniskt och diagnostiskt relevanta antikropps- och antigensystem (även genotyper och fenotyper).
  • Välja och använda metod och utredning samt tolka resultat.
  • Bedöma klinisk betydelse av analysresultat.
  • Välja blodkomponenter utifrån påvisade antikroppar och medicinskt behov.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: