Immunhematologi för transfusionsmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna välja och använda immunhematologiska utredningar och blodkomponenter.

Målgrupp
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c10
Till viss del: c1, c2, c6, c7, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9, STc10
Till viss del: STc1, STc2, STc6, STc7, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta kliniskt och diagnostiskt relevanta antikropps- och antigensystem (även genotyper och fenotyper).
  • Välja och använda metod och utredning samt tolka resultat.
  • Bedöma klinisk betydelse av analysresultat.
  • Välja blodkomponenter utifrån påvisade antikroppar och medicinskt behov.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: