Immunbristtillstånd och associerade infektioner

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna identifiera, basalt utreda och diagnostisera immunbristtillstånd samt kunna redogöra för utredning, diagnostik och behandling av infektioner vid immunbristtillstånd.

Målgrupp
Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c1, c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8
Till viss del: STc1, STc7

Målgrupp
Hematologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c7, c8, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc1, STc2, STc7, STc8, STc11, STc12

Målgrupp
Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc12 
Till viss del: STc1, STc2, STc3, STc4, STc5, STc6, STc9

Målgrupp
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del. c5
Till viss del: c1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5 
Till viss del: STc1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Immunbristtillstånd

  • Redogöra för immunsystemets uppbyggnad och funktion avseende infektionsförsvar.
  • Särskilja olika tillstånd av primär och sekundär immunbrist.
  • Redogöra för läkemedelsorsakade effekter på immunförsvaret, exempelvis vid antitumoral behandling, vid behandling av inflammatoriska sjukdomar samt vid transplantationer.
  • Identifiera patienter med behov av immunologisk utredning.
  • Genomföra basal utredning och diagnostik vid misstanke om immunbrist.
  • Redogöra för behandlingsprinciper vid immunbrist.

Infektioner vid immunbristtillstånd

  • Identifiera och värdera symtom, kliniska tecken och laboratoriefynd på infektion hos patienter med olika immunbristtillstånd.
  • Redogöra för utredning, diagnostik och behandling av infektioner vid immunbristtillstånd.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: