Hypofysens sjukdomar

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att diagnostisera, behandla och följa upp patienter med hypofyssjukdom och associerade tillstånd.

Målgrupp
Endokrinologi och diabetologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c8, c9, c10, c11, c12
Till viss del: c13, c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera och behandla hypofysfunktionsrubbningar.
  • Diagnostisera och bedöma remitteringsbehovet för patienter med hypofysexpansiviteter.
  • Utreda, diagnostisera, behandla och följa upp patient med medfödda eller förvärvade sjukdomar i hypofys.
  • Kontrollera sjukdomsförlopp under graviditeten.
  • Integrera andra specialiteter i behandlingen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: