Hydrocefalus hos vuxna

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för utredning, diagnostik, patofysiologi och behandling av hydrocefalus hos vuxna.

Målgrupp
Neurokirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c1, c2, c8, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara liquorcirkulationens anatomi och fysiologi.
  • Beskriva epidemiologi och förklara patofysiologi vid hydrocefalusdiagnoserna; obstruktiv hydrocefalus, benign intrakraniell hypertension, normaltryckshydrocefalus samt posthemorragisk hydrocefalus.
  • Analysera radiologi och övrig utredning vid hydrocefalus hos vuxna, samt bedöma indikation för behandling.
  • Tillämpa olika typer av shuntsystem; ventrikulo-peritoneal, ventrikuloatrial, lumboperitoneal.
  • Jämföra indikationer för ställbara och icke ställbara shuntventiler.
  • Förklara endoskopisk behandling av hydrocefalus, samt sammanfatta indikationer för endoskopi.
  • Bedöma komplikationer inklusive infektionsproblematik vid behandling av hydrocefalus.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: