Huvudvärk

Huvudvärk är mycket vanligt och har potentiellt allvarliga bakomliggande orsaker och negativt inflytande på patientens livskvalitet, varför detta ämne är viktigt för den blivande neurologen.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 1, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c1, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera primära, sekundära och neuralgiska former av huvudvärk.
  • Initiera och utvärdera akut, kronisk och förebyggande behandling allmänt och i särskilda situationer, till exempel under graviditet.
  • Redogöra för farmakologiska principer hos läkemedel som används vid behandling av huvudvärk.
  • Organisera uppföljning av patienten.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: