Huvudvärk

Huvudvärk är mycket vanligt och har potentiellt allvarliga bakomliggande orsaker och negativt inflytande på patientens livskvalitet, varför detta ämne är viktigt för den blivande neurologen.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c1, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9
Till viss del: STc1, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera primära, sekundära och neuralgiska former av huvudvärk.
  • Initiera och utvärdera akut, kronisk och förebyggande behandling allmänt och i särskilda situationer, till exempel under graviditet.
  • Redogöra för farmakologiska principer hos läkemedel som används vid behandling av huvudvärk.
  • Organisera uppföljning av patienten.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: