Hudpatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST- läkaren ska förstå vikten av ett multidisciplinärt förhållningssätt vid handläggning av patienter med hudsjukdomar.

Målgrupp
Klinisk patologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2
Till viss del: c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2
Till viss del: STc3, STc4, STc7

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c1, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för terminologin som används i histopatologiska beskrivningar.
  • Beskriva den histologiska bilden vid de vanligast förekommande spongiotiska, psoriasiforma, lichenoida, vesiculobullösa, granulomatösa dermatoserna, vasculopatierna och vid de vanligaste hudtumörerna.
  • Värdera hur pågående behandling påverkar histologiska fynd.
  • Förklara hur histologiska och kliniska fynd vägs samman till en diagnos eller kan användas för att exkludera frågeställningar.
  • Förklara vikten av att ge adekvat information samt att värdera varandras beskrivning av histologiska respektive kliniska fynd.
  • Redogöra för den dermatoskopiska terminologin och vad det motsvarar histologiskt.
  • Beskriva hanteringen av vävnadsprover i laboratorieprocessen, inklusive fixerat och ofixerat material, immunhistokemi, molekylärpatologi, färgningar och potentiella felkällor.
  • Diskutera möjligheter och begränsningar med patologin och dess relevans vid bedömning av dermatologiska sjukdomar.
  • Redogöra för behandlingsalternativ vid olika tumörtyper.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: