Hud och psyke

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha förståelse för relationen mellan hud och psyke. ST-läkaren ska också kunna identifiera och handlägga psykokutana tillstånd.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: b1, c2, c3, c4, c9, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera psykokutana tillstånd och vägleda till behandling i samråd med andra specialiteter, till exempel parasitparanoia, dysmorfofobi och dermatitis factitia.
  • Identifiera och vägleda patienter med påverkad livskvalité på grund av sin hudsjukdom.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: