Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Hörselfysiologi och mätmetoder

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få nödvändiga kunskaper om hörselfysiologi och mätmetoder för att kunna vara verksam som audiolog.

Målgrupp
Hörsel och balansrubbningar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: c5, c6, c7, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc10
Till viss del: STc5, STc6, STc7, STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara normal och patologisk fysiologi i innerörat.
  • Tillämpa kunskaper om innerörats fysiologi för att förklara resultat av test och ge råd till patienter.
  • Redogöra för utförandet och tolkningen av psykoakustiska, elektrofysiologiska och andra förekommande audiologiska, vestibulära och otoneurologiska testmetoder.
  • Diskutera användandet av dessa testmetoder, inklusive fördelar och begränsningar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: