Hjärtsvikt, pulmonell hypertension och hjärttransplantation hos barn och ungdomar

Kurs eller kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren lär sig att självständigt diagnostisera akut och kronisk hjärtsvikt samt pulmonell hypertension hos barn och ungdomar.

ST-läkaren ska förstå och kunna tillämpa initial handläggning och olika alternativ av och förutsättningar för behandling. Kunskaper om långtidsprognos och senkomplikationer till behandling ska göra det möjligt för ST-läkaren att aktualisera barn med terminal hjärtsvikt eller komplikationer till medfödda hjärtfel för hjärttransplantationsutredning. Syftet är också att ST-läkaren känner till principer för uppföljning och vanliga komplikationer efter hjärttransplantation.

Målgrupp
Barn- och ungdomskardiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c12
Till viss del: c5, c6, c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7, STc9, STc10, STc12, STc13
Till viss del: STc5, STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Diagnostisera akut och kronisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar.
 • Redogöra för naturalförlopp vid akut och kronisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar.
 • Bedöma möjligheter, begränsningar och risker med behandling av hjärtsvikt med utgångspunkt i patientens ålder och mognad.
 • Beakta såväl naturalförlopp som risker med behandling vid planering och genomförande av behandling av hjärtsvikt hos barn och ungdomar.
 • Beskriva möjligheter och risker med hjärttransplantation i förhållande till annan behandling av akut och kronisk hjärtsvikt samt vid annan behandling av komplikationer vid obehandlade och behandlade medfödda hjärtfel.
 • Värdera indikationer och kontraindikationer för hjärttransplantation hos barn och ungdomar med utgångspunkt i naturalförlopp och risker med behandling.
 • Redogöra för komplikationer och senkomplikationer efter hjärttransplantation hos barn och unga.
 • Diagnostisera pulmonell hypertension hos barn och ungdomar.
 • Värdera utredning av pulmonell hypertension avseende svårighetsgrad och genes hos barn och unga.
 • Beskriva naturalförlopp för pulmonell hypertension av olika genes hos barn och ungdomar.
 • Redogöra för möjligheter och begränsningar i fråga om behandling av pulmonell hypertension beroende på genes, ålder och mognad hos patienten.
 • Beskriva möjligheter och risker i fråga om lungtransplantation och hjärt-lungtransplantation hos barn och ungdomar.
 • Diagnostisera olika fenotyper av kardiomyopati hos barn- och ungdomar.
 • Redogöra för relationen mellan olika genotyper och fenotyper vid kardiomyopatier hos barn och ungdomar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: