Hjärtsvikt, pulmonell hypertension och hjärttransplantation hos barn och ungdomar

Kurs eller kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren lär sig att självständigt diagnostisera akut och kronisk hjärtsvikt samt pulmonell hypertension hos barn och ungdomar.

ST-läkaren ska förstå och kunna tillämpa initial handläggning och olika alternativ av och förutsättningar för behandling. Kunskaper om långtidsprognos och senkomplikationer till behandling ska göra det möjligt för ST-läkaren att aktualisera barn med terminal hjärtsvikt eller komplikationer till medfödda hjärtfel för hjärttransplantationsutredning. Syftet är också att ST-läkaren känner till principer för uppföljning och vanliga komplikationer efter hjärttransplantation.

Målgrupp
Barn- och ungdomskardiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c12
Till viss del: c5, c6, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Diagnostisera akut och kronisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar.
 • Redogöra för naturalförlopp vid akut och kronisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar.
 • Bedöma möjligheter, begränsningar och risker med behandling av hjärtsvikt med utgångspunkt i patientens ålder och mognad.
 • Beakta såväl naturalförlopp som risker med behandling vid planering och genomförande av behandling av hjärtsvikt hos barn och ungdomar.
 • Beskriva möjligheter och risker med hjärttransplantation i förhållande till annan behandling av akut och kronisk hjärtsvikt samt vid annan behandling av komplikationer vid obehandlade och behandlade medfödda hjärtfel.
 • Värdera indikationer och kontraindikationer för hjärttransplantation hos barn och ungdomar med utgångspunkt i naturalförlopp och risker med behandling.
 • Redogöra för komplikationer och senkomplikationer efter hjärttransplantation hos barn och unga.
 • Diagnostisera pulmonell hypertension hos barn och ungdomar.
 • Värdera utredning av pulmonell hypertension avseende svårighetsgrad och genes hos barn och unga.
 • Beskriva naturalförlopp för pulmonell hypertension av olika genes hos barn och ungdomar.
 • Redogöra för möjligheter och begränsningar i fråga om behandling av pulmonell hypertension beroende på genes, ålder och mognad hos patienten.
 • Beskriva möjligheter och risker i fråga om lungtransplantation och hjärt-lungtransplantation hos barn och ungdomar.
 • Diagnostisera olika fenotyper av kardiomyopati hos barn- och ungdomar.
 • Redogöra för relationen mellan olika genotyper och fenotyper vid kardiomyopatier hos barn och ungdomar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: