Hjärtdiagnostik för kardiologer och fysiologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna använda sig av hjärtdiagnostik hos barn och vuxna i sin kliniska vardag.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c4, c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc1, STc2, STc4, STc6

Målgrupp
Nuklearmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c6, c7
Till viss del: a1, c2, c4, c5, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc6, STc7
Till viss del: STa2, STa6, STc2, STc4, STc5, STc14

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c5, c6, c7, c8
Till viss del: b1, b3, c3, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc4, STc5, STc6, STc7, STc8
Till viss del: STb1, STc3, STc12, STc13

Målgrupp
Barn- och ungdomskardiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ej tillämpbar

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5, STc6
Till viss del: STc3, STc7, STc8, STc9, STc10, STc11, STc12

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c8, c9
Till viss del: c1, c6, c10, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7, STc8, STc9
Till viss del: STc1, STc6, STc10, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara hjärtats anatomi, fysiologi och patofysiologi för olika åldrar av särskild relevans för hjärtdiagnostiska undersökningar.
  • Beskriva utförandet av de hjärtdiagnostiska metoderna: fysikaliska, biokemiska, elektrokardiologiska, ekokardiografiska, röntgenbaserade, nuklearmedicinska, magnetresonansbaserade, kateterbaserade och histologiska undersökningar.
  • Bedöma lämplig hjärtdiagnostisk metod, indikationer, kontraindikationer, styrkor och svagheter, inklusive strålskyddsaspekter, vid symtom förenade med hjärtsjukdom.
  • Diskutera fördelar och nackdelar med olika hjärtdiagnostiska metoder i ett multidisciplinärt samarbete.
  • Tolka och bedöma utlåtandet av hjärtdiagnostiska undersökningar samt exemplifiera kliniska konsekvenser av utfallet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: