Hjärntumörer hos barn

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, behandla och följa upp de vanligaste hjärntumörerna enligt gällande vårdprogram. ST- läkaren ska även kunna bedöma och påbörja utredning av ovanligare hjärntumörer.

Målgrupp
Barn- och ungdomshematologi och onkologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8
Till viss del: STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för diagnostiska metoder.
  • Tillämpa lämplig diagnostisk metod.
  • Diagnostisera hjärntumörer.
  • Redogöra för möjliga behandlingsmetoder.
  • Behandla och följa upp de vanligaste hjärntumörerna, astrocytom, medulloblastom, primitiv neuroektodermal tumör (PNET) och ependymom enligt gällande vårdprogram.
  • Identifiera komplikationer på kort och lång sikt samt så långt det är möjligt förebygga dessa.
  • Beskriva vilka möjligheter till rehabilitering och stöd som finns för denna patientgrupp.
  • Identifiera och påbörja utredning av ovanligare hjärntumörer, till exempel germinalscellstumörer, kraniofaryngeom och atypiska rhabdoida tumörer.
  • Tillämpa ett multidisciplinärt arbetssätt vid diagnostik, behandling och uppföljning, exempelvis i samband med tumörronder.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: