Hemoterapi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap för att kunna omhänderta blodgivare samt för att förstå principer för framställning, förvaring, kontroll och transfusion av blodkomponenter.

Målgrupp
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c8, c10, c13
Till viss del: c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6, STc8, STc10, STc13
Till viss del: STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta lagar, förordningar, föreskrifter och bestämmelser om blodgivning och blodanvändning som finns nationellt och inom EU.
  • Sammanfatta de smittämnen som kan överföras med transfusion samt geografiska riskområden.
  • Beskriva metoder för identifiering av relevanta smittämnen.
  • Bedöma givarens lämplighet att donera blod med hänsyn till påverkan på blodgivaren, blodkomponenter samt blodmottagare.
  • Sammanfatta metoder och tekniker för uppdelning och framställning av komponenter, inklusive aferestekniker.
  • Sammanfatta principer för märkning, registrering, förvaring och kvalitetskontroller av komponenter.
  • Beskriva framställning av komponenter för transplantation och immunmodulering.
  • Förklara faktorer som påverkar planering av blodlager samt åtgärder vid bristsituationer.
  • Bedöma behov av blodkomponenter till olika patientgrupper, till exempel vid koagulationsrubbning, immunsuppression och massiv blödning.
  • Beskriva basala koagulationsmekanismer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: