Hemodynamisk diagnostik

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att tillämpa kunskaper om grundläggande hemodynamik inom klinisk fysiologisk diagnostik.

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6, c7, c10
Till viss del: b1, c3, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc6, STc7, STc10
Till viss del: STb1, STc3, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva och förklara hemodynamik hos friska och sjuka.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet av ambulatorisk blodtrycksmätning.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet av ortostatiskt prov och TILT-test.
  • Formulera ett tydligt remissvar för ovanstående undersökningar.
  • Beskriva utförandet och resultatet av tryck- och flödesmätningar samt blodgasanalyser vid högersidig hjärtkateterisering. Redogöra för metodens risker.
  • Förklara tekniken som ligger till grund för undersökningsmetoderna ovan och värdera felkällor.
  • Förklara undersökningsmetodernas styrkor och svagheter.
  • Redogöra för indikationer och kontraindikationer samt exemplifiera kliniska konsekvenser av utfallet vid dessa diagnostiska undersökningar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: