Hematologi

Kurser i detta ämne ska bidra till att ST-läkaren lär sig att använda, värdera och prioritera mellan olika metoder för hematologisk diagnostik.

Målgrupp
Klinisk kemi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3
Till viss del: c8, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc3
Till viss del: STc8, STc9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara vilka metoder som används vid räkning och klassificering av blodceller, till exempel maskinräkning och mikroskopi.
  • Beskriva vilka analyser som används och förklara varför vid diagnostik av normal benmärgsmorfologi, blodcellsmorfologi, anemier, järn- och vitaminbrist, hemolytisk anemi, myelodysplastiskt syndrom, leukemier, lymfom, myeloproliferativa sjukdomar och lymfoproliferativa sjukdomar samt patientnära analyser.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: