Handmissbildningar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha basal kunskap om handmissbildningar inklusive behandling.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva de vanligaste handmissbildningarna och deras uppkomst.
  • Beskriva kirurgiska tekniker och lämplig tidpunkt för behandling och uppföljning samt förväntat slutresultat för de vanligaste handmissbildningarna.
  • Identifiera patienter som kan behöva kirurgisk behandling.
  • Identifiera och översiktligt beskriva mindre vanliga handmissbildningar inklusive utredning och behandling samt protesförsörjning.
  • Redogöra för hur barn och föräldrar ska bemötas och behandlas på ett tryggt sätt.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: