Handledarskap inom allmänmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha pedagogisk handledarkompetens och verktyg för bedömning, återföring, reflektion och utvärdering.

Kurser i ämnet ska innehålla seminarier och grupparbeten samt färdighetsträning i vanliga handledarsituationer enskilt och i grupp med hjälp av interaktiva pedagogiska metoder såsom återföring på egen videoinspelad handledning, ”sit-in” och rollspel.

Kursledare i ämnet ska ha dokumenterad klinisk handledarerfarenhet och i kursledningen bör det även ingå tillämplig läkarkompetens.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för innehållet i handledarrollen
  • Analysera lärandebehov och tillsammans med den handledda, enskilt eller i grupp, klargöra dessa.
  • Redogöra för strategier för att utveckla den handleddas egen förmåga till utvärdering och problemlösning.
  • Tillämpa konkret icke-värderande återföring.
  • Tillämpa teoretiska kunskaper om pedagogik och lärandemodeller i en analys av en konkret handledningssituation.
  • Tillämpa olika bedömningsinstrument i utvärdering eller examination av aktuell kompetens.
  • Redogöra för ramverk som författning, målbeskrivning och Socialstyrelsens roll i godkännandeprocessen.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: