Hand- och fotkirurgi

Kurs i ämnet syftar till att säkerställa att ST-läkaren har kunskap i anatomi, biomekanik, patofysiologi och symtomatologi för väsentliga skador och sjukdomar samt deras utredning, behandling och prognos.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7, STc9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra detaljerat för hand- och fotanatomi och biomekanik samt tillämpa detta för klinisk undersökning och kirurgisk och icke-kirurgisk behandling.
 • Välja bild- och funktionsdiagnostiska metoder samt bedöma bilder och undersökningsfynd.
 • Redogöra för basutbudet av arbetsterapeutiska och ortopediska hjälpmedel och deras plats i behandlingsrutinerna.
 • Identifiera relevanta livsstilsfaktorer och bedöma den sammanvägda riskprofilen samt vidta relevanta åtgärder.
 • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av utredning och behandling.

Hand - Elektivt

 • Diagnostisera handkirurgiska tillstånd, såsom nervkompressioner, senskideinflammation, Duputrens kontraktur ganglion, artrit och degenerativa tillstånd, samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
 • Diagnostisera vanliga komplikationer till hand- och handledsskador, samt översiktligt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.

Hand - Akut

 • Diagnostisera frakturer, luxationer, ligament-, kärl-, nerv- och senskador samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
 • Identifiera och bedöma frakturer, luxationer, ligament- och senskador lämpade för handkirurgisk kompetens.
 • Identifiera fall för reimplantation och förbereda för ingreppet, respektive fall för fullföljande av traumatisk amputation.
 • Diagnostisera infektiösa och inflammatoriska tillstånd samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.

Fot - Elektivt

 • Diagnostisera fotkirurgiska tillstånd, såsom nervkompressioner, ganglion, artrit, degenerativa och posttraumatiska tillstånd, medfödda och förvärvade fotdeformiteter och tendinoser samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
 • Översiktligt redogöra för mindre vanliga fotkirurgiska tillstånd.
 • Bedöma perifer cirkulation och perifera sår med särskild hänsyn tagen till neuropati och diabetes samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.

Fot - Akut

 • Diagnostisera frakturer, luxationer, ligament-, kärl-, nerv- och senskador samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
 • Diagnostisera infektiösa och inflammatoriska tillstånd samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: