Hand- och fotkirurgi

Kurs i ämnet syftar till att säkerställa att ST-läkaren har kunskap i anatomi, biomekanik, patofysiologi och symtomatologi för väsentliga skador och sjukdomar samt deras utredning, behandling och prognos.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra detaljerat för hand- och fotanatomi och biomekanik samt tillämpa detta för klinisk undersökning och kirurgisk och icke-kirurgisk behandling.
 • Välja bild- och funktionsdiagnostiska metoder samt bedöma bilder och undersökningsfynd.
 • Redogöra för basutbudet av arbetsterapeutiska och ortopediska hjälpmedel och deras plats i behandlingsrutinerna.
 • Identifiera relevanta livsstilsfaktorer och bedöma den sammanvägda riskprofilen samt vidta relevanta åtgärder.
 • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av utredning och behandling.

Hand - Elektivt

 • Diagnostisera handkirurgiska tillstånd, såsom nervkompressioner, senskideinflammation, Duputrens kontraktur ganglion, artrit och degenerativa tillstånd, samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
 • Diagnostisera vanliga komplikationer till hand- och handledsskador, samt översiktligt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.

Hand - Akut

 • Diagnostisera frakturer, luxationer, ligament-, kärl-, nerv- och senskador samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
 • Identifiera och bedöma frakturer, luxationer, ligament- och senskador lämpade för handkirurgisk kompetens.
 • Identifiera fall för reimplantation och förbereda för ingreppet, respektive fall för fullföljande av traumatisk amputation.
 • Diagnostisera infektiösa och inflammatoriska tillstånd samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.

Fot - Elektivt

 • Diagnostisera fotkirurgiska tillstånd, såsom nervkompressioner, ganglion, artrit, degenerativa och posttraumatiska tillstånd, medfödda och förvärvade fotdeformiteter och tendinoser samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
 • Översiktligt redogöra för mindre vanliga fotkirurgiska tillstånd.
 • Bedöma perifer cirkulation och perifera sår med särskild hänsyn tagen till neuropati och diabetes samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.

Fot - Akut

 • Diagnostisera frakturer, luxationer, ligament-, kärl-, nerv- och senskador samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
 • Diagnostisera infektiösa och inflammatoriska tillstånd samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: