Hälsoutveckling hos samhällets marginaliserade grupper

Syftet är att ge ST-läkaren kunskap och förståelse för hälsan och dess bestämningsfaktorer bland marginaliserade grupper samt grundläggande kompetens i att verka som socialmedicinare i verksamheter riktade till marginaliserade grupper.

Målgrupp
Socialmedicin och Folkhälsa

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c10
Till viss del: c2, c6, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för förekomst av ohälsa i marginaliserade grupper.
  • Förklara denna ohälsas medicinska och sociala konsekvenser.
  • Analysera och bedöma socialpolitiska åtgärder för att minska marginalisering och därmed ohälsan.
  • Implementera åtgärder för att förebygga denna ohälsa och deras sociala konsekvenser.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: