Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Syftet är att utrusta socialmedicinaren med metoder för att kunna analysera, leda och styra processer för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård mot en bättre hälsa i befolkningen.

Målgrupp
Socialmedicin och Folkhälsa

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c6, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva vad som karaktäriserar hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
  • Tillämpa metoder för hälsofrämjande hälso- och sjukvård och för hur hälso- och sjukvården kan arbeta samhällsinriktat.
  • Analysera och jämföra hälso- och sjukvårdssystem avseende hälsofrämjande orientering.
  • Tillämpa metoder för styrning av hälso- och sjukvården mot ett mer hälsofrämjande förhållningssätt.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: