Hälsoekonomi

Syftet är att ge ST-läkaren kompetens för att tolka hälsoekonomiska resultat och tillämpa några hälsoekonomiska analysverktyg.

Målgrupp
Socialmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 7, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 20015:8
Till stor del: c11
Till viss del: a6, c6, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grundläggande hälsoekonomiska metoder för analys och utvärdering av hälsofrämjande interventioner samt tillämpa några av dessa.
  • Förklara och analysera sambandet mellan hälsofinansiering, ersättningssystem och hälsoutfall.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: