Hälso- och sjukvårdsorganisation för allmänmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, administration, ekonomiska styrning och lagstiftning samt sin egen roll i organisationen.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 18
Till viss del: 17

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a6
Till viss del: c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Analysera den egna arbetsplatsen och dess plats i hälso- och sjukvården, inklusive lednings- och styrsystem, utifrån grundläggande organisationsteorier.
  • Redogöra för tillvägagångssätt för att kontinuerligt kartlägga aktuell organisation.
  • Exemplifiera problem på den egna arbetsplatsen och redogöra för var och hur problem kan lösas i den befintliga organisationen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: