Hälso- och sjukvårdsorganisation för allmänmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, administration, ekonomiska styrning och lagstiftning samt sin egen roll i organisationen.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a6
Till viss del: c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Analysera den egna arbetsplatsen och dess plats i hälso- och sjukvården, inklusive lednings- och styrsystem, utifrån grundläggande organisationsteorier.
  • Redogöra för tillvägagångssätt för att kontinuerligt kartlägga aktuell organisation.
  • Exemplifiera problem på den egna arbetsplatsen och redogöra för var och hur problem kan lösas i den befintliga organisationen.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: