Gynekologisk brachybehandling

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha den teoretiska bakgrunden, inklusive dosplanering för att kunna ge gynekologisk brachybehandling.

Målgrupp
Gynekologisk onkologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: c2, c3, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc11
Till viss del: STc2, STc3, STc9, STc12

Målgrupp
Onkologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c3, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för principerna för intrakavitär och interstitiell brachybehandling vid gynekologisk cancer.

 • Bedöma indikation för behandling samt kunna avväga risk gentemot nytta för individen.

 • Lägga upp behandlingsplan utifrån egen kunskap och diskussioner i multidisciplinära team.

 • Ordinera adekvat strålbehandlingsserie med avseende på sjukdomens stadium, patientens tillstånd och ofta förekommande samtidig extern strålbehandling. 

  • Förklara strålfysikaliska och strålbiologiska avväganden för att kunna ta beslut om strålbehandling med avseende på target, dos och fraktionering.

  • Definiera (rita) targetvolym (GTV, CTV och PTV) och volym för riskorgan (OAR).

  • Kritiskt bedöma dosfördelning i target och riskorgan i samarbete med dosplanerare och fysiker.

  • Bedöma en dos-volymhistogram i förhållande till dosbegränsningar för normalvävnad.

  • Beskriva olika dosrater och sätt att dosera brachybehandling såsom 3 D dospanering och dosplanering till punkten A.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: