Gynekologi och obstetrik för allmänmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och behandla patienter med vanligt förekommande gynekologiska frågeställningar.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c1, c2, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för vanliga symtompresentationer med möjlig gynekologisk genes.
  • Diagnostisera, behandla och följa upp vanliga gynekologiska tillstånd.
  • Tillämpa ett patientcentrerat arbetssätt vid gynekologisk undersökning, rådgivning och behandling.
  • Identifiera, behandla och följa upp patienter som har behov kopplade till reproduktiv hälsa (STI, infertilitet, preventivmedel, den normala graviditeten, klimakteriebesvär).
  • Genomföra smittspårning enligt gällande lagstiftning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: