Grundläggande teknik och fysik inom fysiologiska, neurofysiologiska, radiologiska och nuklearmedicinska undersökningsmetoder

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna beskriva grundläggande teknik och fysik inom fysiologiska, neurofysiologiska, radiologiska och nuklearmedicinska undersökningsmetoder.

Målgrupp
Radiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ej tillämpbar

Målgrupp
Nuklearmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: a4, a5, c1, c2, c4, c5, c7, c8, c9, c10, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3
Till viss del: STa2, STa3, STc1, STc2, STc4, STc5, STc7, STc8, STc9, STc10, STc11

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Tidigt, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3
Till viss del: STc4, STc5, STc6, STc7, STc8, STc9, STc10, STc11, STc12, STc14

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c3, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Basala principer och mätteknik

 • Beskriva principer för registrering av bioelektriska signaler inklusive störningsproblematik.
 • Beskriva principer för basal strålningsfysik.
 • Beskriva olika fysiologiska, neurofysiologiska, radiologiska och nuklearmedicinska undersökningsmetoders fysik, teknik och registrering samt dessa metoders begränsningar (till exempel EEG, EKG, DT, MR, UL, RTG, NM, MEG och tryck).
 • Beskriva farmakokinetiska principer och mätmetoder med relevans för nuklearmedicinska och kontrastförstärkta undersökningar.
 • Beskriva principer för multimodal registrering inklusive felkällor.

Regelverk och säkerhet

 • Beskriva de regulatoriska krav som ställs vid arbete med joniserande strålning inklusive nuklearmedicin.
 • Beskriva principerna för elektrisk och medicinteknisk säkerhet, strålskydd, ultraljudssäkerhet och MR-säkerhet i klinisk 
  rutin.

Informations- och kommunikationsteknisk infrastruktur

 • Beskriva tekniska möjligheter och begränsningar för överföring och lagring av bild och data.
 • Redogöra för regelverk för lagring av personuppgifter och patientdata.

Den medicinska bilden och signalen

 • Beskriva olika bearbetnings- och rekonstruktionsmetoder för bildframställning och grafisk presentation av data.
 • Beskriva betydelsen av olika bild- och registreringsartefakter.
 • Beskriva relevanta matematiska analysverktyg inklusive tillämpad statistik och referensvärden.

Utveckling

 • Beskriva principerna för metodutveckling, valideringsarbete och kvalitetssäkringsarbete vid användning av teknisk utrustning.
 • Beskriva utveckling och trender inom fysiologiska, neurofysiologiska, radiologiska och nuklearmedicinska undersökningsmetoder.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: