Grundläggande operativ färdighetsträning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren på ett mycket tidigt skede (de första tre månaderna under ST) ska lära sig principer för en god kirurgisk teknik, som grund till att senare tränas i mer avancerade kirurgiska ingrepp.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c2, c3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1

Målgrupp
Plastikkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc1

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Tillämpa principer för aseptik – vett och etikett för säker operation.
 • Namnge och förklara funktioner för samt utföra felsökning av de vanligaste operationsinstrumenten. Ställa in och använda diatermi.
 • Välja lämplig lokal anestesiform och lägga infiltrationsanestesi och basala blockader eller annan lämplig lokal anestesiform.
 • Redogöra för principerna för hudens sprickbildning och dermatomutbredning.
 • Tillämpa principer för atraumatisk vävnadshantering.
 • Suturera i olika vävnadstyper.
 • Tillämpa olika knyt- och sutureringstekniker.
 • Redogöra för sårläkning, postoperativ sårvård och fysiologisk ärrmognads process.
 • Värdera risk för infektion och trombos vid trauma, immobilisering och operation.
 • Exemplifiera preventiva och terapeutiska åtgärder vid infektion och trombos.
 • Redogöra för principerna för excision och incision av hudförändring och abscess samt komplicerad sårbehandling.
 • Diskutera olika tekniker för hemostas, till exempel ligatur, suturligatur, diatermi och icke-operativ behandling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: