Grundläggande immunologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska tillägna sig grundläggande immunologisk kunskap som ska underlätta inhämtande och förståelse av kunskaper inom övriga delmål för specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Målgrupp
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1
Till viss del: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c3, c4, c5, c7, c9, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta mekanismer för medfödd och adaptiv immunitet.
  • Beskriva struktur och utveckling av MHC, antikroppar och T-cellsreceptorer samt olika terminologi för MHC.
  • Förklara mekanismer för extravasering av olika grupper av vita blodkroppar vid inflammation och specifika immunreaktioner.
  • Sammanfatta viktiga lösliga och cellbundna molekyler inom medfödd immunitet, inklusive komplementsystemet.
  • Förklara inflammatoriska reaktioner med avseende på samspel mellan medfödd och adaptiv immunitet.
  • Förklara hypoteser för utveckling av autoimmuna sjukdomar.
  • Förklara olika typer av immunreaktioner vid infektioner, överkänslighet, allergi, transplantation, transfusion och graviditet.
  • Beskriva basal hematologi med betoning på hematopoes och hematologiska sjukdomar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: