Grundläggande immunologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska tillägna sig grundläggande immunologisk kunskap som ska underlätta inhämtande och förståelse av kunskaper inom övriga delmål för specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Målgrupp
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c3, c4, c5, c7, c9, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1
Till viss del: STc3, STc4, STc5, STc7, STc9, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta mekanismer för medfödd och adaptiv immunitet.
  • Beskriva struktur och utveckling av MHC, antikroppar och T-cellsreceptorer samt olika terminologi för MHC.
  • Förklara mekanismer för extravasering av olika grupper av vita blodkroppar vid inflammation och specifika immunreaktioner.
  • Sammanfatta viktiga lösliga och cellbundna molekyler inom medfödd immunitet, inklusive komplementsystemet.
  • Förklara inflammatoriska reaktioner med avseende på samspel mellan medfödd och adaptiv immunitet.
  • Förklara hypoteser för utveckling av autoimmuna sjukdomar.
  • Förklara olika typer av immunreaktioner vid infektioner, överkänslighet, allergi, transplantation, transfusion och graviditet.
  • Beskriva basal hematologi med betoning på hematopoes och hematologiska sjukdomar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: