Gränsområdesdermatologi

Kurser i detta ämne syftar till att säkerställa ST-läkarens kompetens om diagnoser som också behandlas av angränsande specialiteter.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: b3, c1, c3, c4, c6, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda, diagnostisera och besluta om eventuell behandling av vaskulära tumörer.
  • Utreda, diagnostisera och besluta om vidare handläggning i samråd med angränsande specialiteter vid hudsymtom associerade till andra sjukdomar.
  • Utreda, diagnostisera och behandla toxikodermi, exantem och läkemedelsreaktioner i huden.
  • Fatta beslut om relevant utredning och provtagning vid misstänkt immunologisk sjukdom samt tolka provresultat.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: