Gonadernas endokrinologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda och bedöma gonadfunktionen samt eventuellt påbörja lämplig behandling.

Målgrupp
Endokrinologi och diabetologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12
Till viss del: c3, c14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6, STc7, STc8, STc9, STc10, STc11, STc12
Till viss del: STc3, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Endokrinologisk evaluering av gonadfunktion för utredning av pubertetens endokrinologi, endokrinologiska effekter av graviditet, manlig och kvinnlig infertilitet samt sexuell funktion.
  • Bedöma remitteringsbehov för enskilda patienter till annan specialitet.
  • Basal utredning och bedömning av remitteringsbehov av transsexualism.
  • Utreda PCOS, hirsutism, gynekomasti och svettningar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: