Gonadernas endokrinologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda och bedöma gonadfunktionen samt eventuellt påbörja lämplig behandling.

Målgrupp
Endokrinologi och diabetologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 5, 9, 10
Till viss del: 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12
Till viss del: c3, c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Endokrinologisk evaluering av gonadfunktion för utredning av pubertetens endokrinologi, endokrinologiska effekter av graviditet, manlig och kvinnlig infertilitet samt sexuell funktion.
  • Bedöma remitteringsbehov för enskilda patienter till annan specialitet.
  • Basal utredning och bedömning av remitteringsbehov av transsexualism.
  • Utreda PCOS, hirsutism, gynekomasti och svettningar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: