Global hälsa

Syftet är att ge ST-läkaren kunskap om globala hälsofrågor och att förbereda för internationellt arbete inom folkhälsoområdet.

Målgrupp
Socialmedicin

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för det globala sjukdomsmönstret och dess fördelning.
  • Förklara sambandet mellan det globala sjukdomsmönstret och utvecklingsnivå.
  • Beskriva olika sjukvårdssystem i världen.
  • Beskriva globalt samarbete för att förbättra folkhälsan.
  • Förklara civilsamhällets betydelse för den globala hälsoutvecklingen.
  • Tillämpa interventioner för att förebygga ohälsa i låginkomstländer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: