Global dermatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska diagnostik och behandling av hudsjukdomar som inte är vanligt förekommande i Norden men som kan drabba den som bor eller reser utomlands och som kan drabba individer som ursprungligen kommer från länder där dessa sjukdomar finns.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c2, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera och behandla vanliga hudsjukdomar i mörk hud.
  • Diagnostisera och behandla vanliga hudsjukdomar som i regel inte förekommer i Norden.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: