Global dermatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska diagnostik och behandling av hudsjukdomar som inte är vanligt förekommande i Norden men som kan drabba den som bor eller reser utomlands och som kan drabba individer som ursprungligen kommer från länder där dessa sjukdomar finns.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 3, 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c2, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera och behandla vanliga hudsjukdomar i mörk hud.
  • Diagnostisera och behandla vanliga hudsjukdomar som i regel inte förekommer i Norden.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: