Glaukom

Kurser i detta ämne syftar till att ST- läkare ska kunna ge en individualiserad glaukombehandling enligt de gällande nationella riktlinjerna.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c2, c5, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9
Till viss del: STc2, STc6, STc7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva synnervspapillens och kammarvinkelns anatomi och fysiologi.
  • Bedöma synfält, papillutseende och kammarvinkel.
  • Utföra olika tryckmätningsmetoder och pachymetri.
  • Beskriva optisk koherenstomografi (OCT) och andra imagingmetoder.
  • Klassificera, diagnostisera och behandla alternativt föreslå behandling av olika typer av glaukom.
  • Redogöra för farmakodynamik och biverkningar vid läkemedelsbehandling av glaukom.
  • Värdera progressionshastighet och integrera denna i justering av behandling och uppföljning.
  • Tillämpa de nationella riktlinjerna i den kliniska vardagen.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: