Genetisk vägledning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna ge genetisk vägledning till patienten och dess familj.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Förklara innebörden av begreppet genetisk vägledning.
 • Redogöra för lagstiftning relaterad till klinisk genetisk diagnostik och vägledning.
 • Beskriva etiska principer och verktyg vid genetisk vägledning.
 • Kommunicera med patienten och familjen kring: 
  - uppkomstorsak 
  - ärftlighetsmönster 
  - risk 
  - symtom 
  - diagnostik och fosterdiagnostik 
  - behandling, kontroll och uppföljning 
  - prevention 
  - informerat samtycke
 • Reflektera kring psykologiska reaktioner hos individer och familjer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: