Genetisk vägledning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna ge genetisk vägledning till patienten och dess familj.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Förklara innebörden av begreppet genetisk vägledning.
 • Redogöra för lagstiftning relaterad till klinisk genetisk diagnostik och vägledning.
 • Beskriva etiska principer och verktyg vid genetisk vägledning.
 • Kommunicera med patienten och familjen kring: 
  - uppkomstorsak 
  - ärftlighetsmönster 
  - risk 
  - symtom 
  - diagnostik och fosterdiagnostik 
  - behandling, kontroll och uppföljning 
  - prevention 
  - informerat samtycke
 • Reflektera kring psykologiska reaktioner hos individer och familjer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: