Genetisk nomenklatur

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna förstå och använda nomenklaturen för beskrivning av genetiska analysresultat.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1
Till viss del: 2, 3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c2, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Använda grundläggande genetisk nomenklatur för beskrivning av fynd vid, 
    - karyotypering 
    - fluorescence in situ hybridization (FISH) 
    - genomisk array 
    - vanliga molekylärgenetiska analyser för såväl förvärvade som konstitutionella tillstånd.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: