Gastroenterologi och hepatologi för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom gastroenterologi och hepatologi.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de vanligaste gastroenterologiska och hepatologiska sjukdomstillstånden.
  • Diagnostisera, klassificera och inleda behandling vid akut skov av inflammatorisk tarmsjukdom och akut leversvikt.
  • Preliminärdiagnostisera, planera utredning och behandla akuta buksymtom inklusive gastointestinal blödning, dyspepsi, förstoppning och diarré.
  • Översiktligt redogöra för och akuthandlägga andra gastroenterologiska tillstånd, till exempel IBS, malabsorption, anorexi, ulcus, pankreatit, skleroserande cholangit, primär biliär cirrhos, levercirrhos, hepatiter, tarminfektioner, läkemedelsassocierade leverreaktioner samt vanliga tumörsjukdomar.
  • Värdera indikationen för endoskopisk undersökning och gastrostomi.
  • Redogöra för rektoskopi, buktappning, ventrikelsondering och ventrikelsköljning.
  • Värdera indikationen för mer specifik gastroenterologisk och hepatologisk utredning och behandling och när respektive konsult bör tillfrågas.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: