Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Gastroenterologi, hepatologi och nutrition

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap inom ämnena gastroenterologi, hepatologi och nutrition. Kurser i detta ämne bör ges som en sammanhållen kurs, eventuellt med webbaserat inslag.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c1, c2, c4, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8
Till viss del: STc1, STc2, STc4, STc9, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Självständigt diagnostisera, utreda och behandla:

 • akuta buksmärtor
 • funktionella buksmärtor
 • dålig viktuppgång
 • uppfödningssvårigheter
 • ta kostanamnes, ge råd och föreskriva mjölkproteinfri kost, glutenfri kost, kaloriförstärkt kost
 • förstoppning

Självständigt diagnostisera, utreda och initialt behandla:

 • celiaki
 • gastrointestinala födoämnesreaktioner
 • andra GI-sjukdomar
 • kräkningar

I samråd med gastro och hepatologi – kunnig kollega diagnostisera, utreda och behandla:

 • inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • långvarig diarré
 • ikterus efter nyföddhetsperioden
 • ordinera enteral nutritionsbehandling
 • ordinera parenteral nutritionsbehandling
 • GI-blödning
 • hepatiter

Identifiera symtom och bedöma vårdnivå för:

 • leversjukdomar
 • pancreassjukdomar
 • tarminsufficiens och korttarm
 • cystisk fibros

På basal nivå tolka:

 • tunntarmsbiopsi och leverbiopsi
 • analys av pH-mätning och impedansmätning 
 • gastroskopi och coloskopi

Redogöra för skötsel av gastrostomi

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: