Fysiologisk kärldiagnostik

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att använda, värdera och prioritera mellan olika metoder för optimal kärldiagnostik.

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c10
Till viss del: b3, c3, c6, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc10
Till viss del: STc3, STc6, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva och förklara anatomi, fysiologi och patofysiologi i centrala och perifera kärl.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet av perifer tryckmätning i övre och nedre extremiteter.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet av ultraljudsundersökningar av artärer och vener.
  • Formulera ett tydligt remissvar på ovanstående undersökningar.
  • Förklara tekniken som ligger till grund för perifer tryckmätning och kärlultraljud samt värdera felkällor.
  • Beskriva och värdera skillnader mellan perifer tryckmätning, kärlultraljudsundersökningar och andra metoder för kärldiagnostik samt förklara metodernas styrkor och svagheter.
  • Redogöra för indikationer för samt exemplifiera kliniska konsekvenser av utfallet vid fysiologisk kärldiagnostik.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: