Fysiologisk hjärtdiagnostik

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att använda, värdera och prioritera mellan olika metoder för optimal diagnostik av hjärtat.

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c7, c8
Till viss del: b1, b3, c3, c6, c12, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc4, STc7, STc8
Till viss del: STb1, STc3, STc6, STc12, STc13, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva och förklara hjärtats anatomi, fysiologi och patofysiologi.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet av och riskerna med transthorakal och transesofageal ekokardiografi samt myokardscintigrafi.
  • Beskriva och värdera olika metoder för fysisk och farmakologisk provokation vid fysiologisk hjärtdiagnostik.
  • Formulera ett tydligt remissvar på ekokardiografi och myokardscintigrafi.
  • Förklara tekniken som ligger till grund för undersökningsmetoderna ovan och värdera felkällor.
  • Beskriva resultaten av hjärtundersökning med magnetisk resonanstomografi, datortomografi och radionukleidangiografi.
  • Beskriva och värdera skillnader mellan ovan nämnda och andra metoder för hjärtdiagnostik samt förklara metodernas styrkor och svagheter.
  • Redogöra för indikationer och kontraindikationer samt exemplifiera kliniska konsekvenser av utfallet vid fysiologisk hjärtdiagnostik.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: