Funktionell neurokirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna beskriva utredning och kirurgisk behandling av neuropatisk smärta, rörelserubbningar, spasticitet och epilepsi.

Målgrupp
Neurokirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: c1, c2, c8, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva principen för stereotaktisk neurokirurgi.
  • Beskriva principen för Deep Brain Stimulation (DBS) och indikationer för DBS, inklusive rörelserubbningar, smärta och utvalda psykiatriska sjukdomar.
  • Beskriva basal smärtfysiologi, kirurgisk smärtbehandling med ryggmärgsstimulering och dess olika indikationer.
  • Beskriva indikationer för kirurgisk behandling av trigeminusneuralgi och jämföra de olika kirurgiska behandlingsmetoderna och deras komplikationer.
  • Beskriva utredning för epilepsikirurgi, samt kirurgisk behandling av epilepsi, inklusive hippocampektomi, temporallobsresektion, vagusnervstimulering och DBS.
  • Beskriva intrathekal administrering av baklofen med inplanterad läkemedelspump för behandling av spasticitet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: