Funktionell mag-, tarmsjukdom och motilitetsstörningar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera patienter med funktionell mag- och tarmsjukdom och motilitetsstörningar samt tillämpa adekvat behandling och uppföljning.

Målgrupp
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc10
Till viss del: STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för indikationer för utredning av misstänkt motilitetsrubbning i esofagus samt tolka svar på manometri, pH-mätning och röntgensvar.
  • Tillämpa medicinsk behandling av motilitetsrubbningar i esofagus.
  • Diagnostisera funktionell dyspepsi och tolka resultat av utredning samt tillämpa läkemedelsbehandling.
  • Diagnostisera gastropares, tolka resultat, samt bedöma förekomst av bakomliggande orsak.
  • Tillämpa läkemedelsbehandling vid gastropares.
  • Diagnostisera Irritabile bowel syndrome samt tolka diagnostiska undersökningar och tillämpa lämplig behandling.
  • Diagnostisera och behandla svår förstoppning.
  • Redogöra för initial utredning av enteral dysmotilitet och psuedoobstruktion.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: