Funktionell mag-, tarmsjukdom och motilitetsstörningar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera patienter med funktionell mag- och tarmsjukdom och motilitetsstörningar samt tillämpa adekvat behandling och uppföljning.

Målgrupp
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för indikationer för utredning av misstänkt motilitetsrubbning i esofagus samt tolka svar på manometri, pH-mätning och röntgensvar.
  • Tillämpa medicinsk behandling av motilitetsrubbningar i esofagus.
  • Diagnostisera funktionell dyspepsi och tolka resultat av utredning samt tillämpa läkemedelsbehandling.
  • Diagnostisera gastropares, tolka resultat, samt bedöma förekomst av bakomliggande orsak.
  • Tillämpa läkemedelsbehandling vid gastropares.
  • Diagnostisera Irritabile bowel syndrome samt tolka diagnostiska undersökningar och tillämpa lämplig behandling.
  • Diagnostisera och behandla svår förstoppning.
  • Redogöra för initial utredning av enteral dysmotilitet och psuedoobstruktion.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: