Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Frakturer i hand och handled

Kurser i detta ämne ska syfta till att ST-läkaren ska kunna handlägga frakturer i hand och handled.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: STc1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för uppkomstmekanismer för olika frakturer samt patofysiologin vid frakturläkning.
  • Identifiera och utreda olika frakturer och frakturtyper.
  • Förklara teorierna bakom olika frakturbehandlingstekniker.
  • Redogöra för olika frakturbehandlingar och dess tillämpningar.
  • Redogöra för mjukdelarnas betydelse för behandling och resultat.
  • Redogöra för och identifiera möjliga komplikationer vid olika skador och behandlingar.
  • Utföra osteosynteser i hand och handled.
  • Välja lämplig rehabilitering utifrån fraktur och behandling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: