Fosterkardiologi

Kurs eller kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens i att diagnostisera, behandla och följa upp olika hjärtsjukdomar hos det ofödda och nyfödda barnet. Syftet är också att ST-läkaren kan informera och vägleda blivande föräldrar till ofödda barn med hjärtfel.

Målgrupp
Barn- och ungdomskardiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c6, c8, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc11
Till viss del: STc5, STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för fostrets blodcirkulation och omställningen av blodcirkulationen efter födseln.
 • Utföra en fullständig ekokardiografisk undersökning av fosterhjärtat.
 • Diagnostisera de vanligaste medfödda hjärtfelen hos foster och värdera hjärtfelens betydelse för det nyfödda barnet utifrån naturalförlopp.
 • Bedöma lämplig behandling av det nyfödda barnet med medfött hjärtfel med utgångspunkt i tidigare utförd diagnostisering i fosterstadiet.
 • Bedöma hjärtfunktion och identifiera tecken på hjärtsvikt hos foster.
 • Diagnostisera taky- och bradyarytmier hos foster.
 • Beskriva hur taky- och bradyartymier hos fostret kan behandlas.
 • Beskriva biverkningar och risker med behandlingar för fostret och den gravida kvinnan.
 • Vägleda blivande föräldrar till ofödda barn med upptäckta hjärtsjukdomar i fråga om hjärtsjukdomarnas naturalförlopp och olika behandlingar.
 • Vägleda blivande föräldrar till ofödda barn vid etiska överväganden när det gäller den fortsatta graviditeten.
 • Redogöra för genetiska avvikelser som kan sättas i samband med medfödda hjärtfel.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: